Årsmøte onsdag kl 18.00 - 17 juni 2020 - uke 25

Postet av Stavanger Bordtennisklubb den 6. Jun 2020

Årsmøtet legger grunnlaget for S.B.T.K virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan S.B.T.K idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11.06.2020 – 2 uker før årsmøtet til styret i S.B.T.K e-postadresse sbtk.org

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Denne siden for nedlastning, og e-post sendt til medlemmer i S.B.T.K.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av S.B.T.K i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til S.B.T.K. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets S.B.T.K lov norm. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Erland Yildiz ansvarlig for årsmøtet kontaktes mobil: 91310034 eller e-postadresse: erland@sbtk.org

                                                S.B.T.K saksliste årsmøte 2020

Åpning

 

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
  • Godkjenne S.B.T.K oppdaterte lov norm 2020. Som er vedtatt av Idrettsstyret 23 oktober 2019.
 • Valg av:
  •  Dirigent
  •  Protokollfører(e)
  •  2 medlemmer til å underskrive protokollen
  •  Behandle årsmelding
  •  Behandle revidert regnskap
  •  Behandle innkommende forslag og saker
  •  Fastsette medlemskontingenter/treningsavgifter for klubben
  •  Regnskap og budsjett
  •  Nytt styret i S.B.T.K: a - leder og nestleder, b - styremedlem/mer
  •  kontrollutvalg med minst 2 medlemmer og 1 varamedlem
  •  Representanter til ting og møter
  •  Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem


Videre finnes det linker til all informasjon om årsmøte 2020 - onsdag 17 juni - uke 25

2.S.B.T.K_Sakliste_årsmøte_2020.pdf

10.S.B.T.K_Lov_Stavanger_bordtennisklubb.pdf

11.S.B.T.K_styrets_forslag_medlemskontingent_treningsavgifter_vedtak_fullmakt.pdf

12.S.B.T.K_Erlands_forslag_årsmøte_2020_signert.pdf

13.S.B.T.K_Michaels_forslag_årsmøte_2020.pdf

14.S.B.T.K_Erlands_forslag3_årsmøte_lovendring_S.B.T.K_2020.pdf

15.S.B.T.K_Kandidater_Årsmøte_2020.pdf

Med vennlig hilsen

styret S.B.T.K

 

[Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 14.01.2020. Dokumentet skal bare benyttes for årsmøtet 2020, og ikke senere årsmøter. Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for eventuell ny versjon av dokumentet.]

 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline